Centrum Obsługi Biznesowej, Opoczno

Centrum Obsługi Biznesowej, OpocznoTermin realizacji: 2015 – 2016

Lokalizacja: Opoczno

Klient: Bank Zachodni WBK S.A., Caolin Sp. z.o.o.

Usługi: Nadzór bankowy

Na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A., a Caolin Sp. z.o.o. Europtima zobowiązała się do kontrolowania inwestycji polegającej na budowie Centrum Obsługi Biznesowej w Opocznie przy ul. Przemysłowej 5. Inwestycja polega na budowie zespołu budynków dedykowanych producentom z branży wyposażenia wnętrz, zapewniającego im możliwość magazynowania i dystrybucji swoich produktów.  Zakres inwestycji obejmuje halę magazynową, budynek socjalno-biurowy, budynek portierni, wiatę magazynową, zbiornik retencyjny wód deszczowych, zbiornik wody przeciwpożarowej wraz z pompownią, infrastrukturę techniczną, w tym: drogi wewnętrzne, place magazynowe z dokami załadunkowymi z zadaszeniem, place magazynowe otwarte, place manewrowe, parking samochodów ciężarowych, parking samochodów osobowych, chodniki, instalacje zewnętrzne z przyłączami, ogrodzenia, inne elementy wyposażenia i zagospodarowania terenu oraz małą architekturę.

Pozytywne zaopiniowanie raportu wstępnego przygotowanego przez zespół Europtimy jest warunkiem podpisania umowy na finansowanie pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a Spółką Caolin Sp. z o.o. realizującą inwestycję.

This page is also available in: English

Brak możliwości komentowania.