Vacancies

Aktualne oferty pracy w Polsce (8/11/18)

Aktualnie prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska w Polsce:

 • Inspektor Nadzoru – pełen etat
  • Zakres obowiązków
   • Sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
   • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych
   • Sprawdzanie i odbiór  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,  uczestniczenie  w próbach i odbiorach  technicznych
   • Udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
   • Potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad
   • Kontrola zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową
   • Ocena, akceptacja i rekomendacja skierowania do realizacji dokumentacji projektowej
   • Sprawdzenie dokumentacji  technicznej  w  zakresie  rozwiązań  zamiennych
   • Opiniowanie projektowych rozwiązań „value engineering”
   • Analiza, opiniowanie  i  akceptacja  technologii  wykonywania  robót przygotowywanych
   • Weryfikacja wszystkich materiałów, elementów i urządzeń pod kątem posiadania przez nie dokumentacji potwierdzającej ich dopuszczenie do stosowania, w tym certyfikatów, atestów, świadectw jakości materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem
  • Wymagania
   • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w odpowiedniej branży, ewentualnie praktyka w trakcie ukończenia
   • 2 lata doświadczenia pracy na budowie
   • Znajomość przepisów brawa budowlanego i warunków technicznych
   • Mile widziana znajomość języka angielskiego
   • Prawo jazdy kat. B
   • Asertywność oraz dobra organizacja pracy
  • Oferujemy
   • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego (3 miesiące)
   • Pakiet medyczny
   • Możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie języka angielskiego na organizowanym przez firmę kursie językowym
 • Project Manager
  • Dziękujemy za aplikacje na stanowisko Project Managera i Asystenta Project Managera, które otrzymaliśmy na początku roku. Spotkaliśmy wielu znakomitych kandydatów i obsadziliśmy obie wolne pozycje.  Przy naszym stałym wzroście oczekujemy, że wkrótce wznowimy rekrutację na te stanowiska.
 • Kosztorysant / Specjalista ds. Kosztów
  • Otrzymaliśmy wiele bardzo dobrych aplikacji na to stanowisko, które zostało właśnie obsadzone. Przy naszym stałym wzroście oczekujemy, że wkrótce wznowimy tę rekrutację.

This page is also available in: enEnglish

Brak możliwości komentowania.