Vacancies

Aktualne oferty pracy w Polsce (16/04/2019)

Aktualnie prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska w Polsce:

 • Cost Manager / Kosztorysant

Główne cele

 • Świadczenie dedykowanych usług zarządzania kosztami
 • Świadczenie profesjonalnych usług doradczych klientom i wsparcie innych członków zespołu

Obowiązki:

 • Opracowywanie wstępnych budżetów inwestycji / planów finansowych
 • Aktualizowanie kosztorysów inwestycji w trakcie powstawania kolejnych etapów projektu
 • Przygotowywanie przedmiarów i dokumentów przetargowych
 • Rozliczanie inwestycji
 • Optymalizacja kosztów / value engineering
 • Współpraca z Klientem w celu spełnienia jego oczekiwań i wymagań
 • Przygotowywanie miesięcznych zestawień kosztów, ocenianie i uzgadnianie poleceń zmiany
 • Udział w spotkaniach z klientem, zespołem projektowym i koordynacjach na budowie
 • Przygotowanie analizy kosztów i zestawień porównawczych

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne w zakresie budownictwa kubaturowego
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu kosztami we wszystkich fazach kontraktu: przed, po i w rozliczeniu końcowym
 • Biegła znajomość zarówno języka polskiego, jak i angielskiego (angielski zaawansowany – poziom C1 jest konieczny zarówno w mowie jak i w piśmie)
 • Dobra ogólna wiedza techniczna poparta praktycznym doświadczeniem
 • Umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków i wymagań (w szczególności wymagań rynku i klienta)
 • Zrozumienie rynku i wiedza lokalna
 • Bardzo wysokie umiejętności komunikacyjne, zarówno w mowie jak i w piśmie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w opracowywaniu profesjonalnych raportów
 • Znajomość ustawodawstwa i prawa budowlanego
 • Zdolność do analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet
 • Obsługa programów komputerowych do zarządzania kosztami – Cost X, Cato, Norma Pro itp.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pakiet medyczny
 • Lekcje języka angielskiego
 • Międzynarodowe środowisko pracy
 • Możliwości rozwoju osobistego

Inspektor Nadzoru – pełen etat

 • Zakres obowiązków
  • Sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
  • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych
  • Sprawdzanie i odbiór  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,  uczestniczenie  w próbach i odbiorach  technicznych
  • Udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
  • Potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad
  • Kontrola zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową
  • Ocena, akceptacja i rekomendacja skierowania do realizacji dokumentacji projektowej
  • Sprawdzenie dokumentacji  technicznej  w  zakresie  rozwiązań  zamiennych
  • Opiniowanie projektowych rozwiązań „value engineering”
  • Analiza, opiniowanie  i  akceptacja  technologii  wykonywania  robót przygotowywanych
  • Weryfikacja wszystkich materiałów, elementów i urządzeń pod kątem posiadania przez nie dokumentacji potwierdzającej ich dopuszczenie do stosowania, w tym certyfikatów, atestów, świadectw jakości materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem
 • Wymagania
  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w odpowiedniej branży, ewentualnie praktyka w trakcie ukończenia
  • 2 lata doświadczenia pracy na budowie
  • Znajomość przepisów brawa budowlanego i warunków technicznych
  • Mile widziana znajomość języka angielskiego
  • Prawo jazdy kat. B
  • Asertywność oraz dobra organizacja pracy
 • Oferujemy
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego (3 miesiące)
  • Pakiet medyczny
  • Możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie języka angielskiego na organizowanym przez firmę kursie językowym
 • Project Manager
  • Dziękujemy za aplikacje na stanowisko Project Managera i Asystenta Project Managera, które otrzymaliśmy na początku roku. Spotkaliśmy wielu znakomitych kandydatów i obsadziliśmy obie wolne pozycje.  Przy naszym stałym wzroście oczekujemy, że wkrótce wznowimy rekrutację na te stanowiska.

This page is also available in: English

Brak możliwości komentowania.