EUROPTIMA patronem wystawy podsumowującej międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM to przedsięwzięcie, którego na Politechnice Warszawskiej jeszcze nie było, a które zakończyło się pełnym sukcesem. Dzięki mecenatowi Europtimy odwiedzający Gmach Nowy Technologiczny Politechniki mogą obejrzeć wystawę podsumowującą projekt.

BIM

BIM, czyli Modelowanie Informacji o Budowli, jest obecnie najistotniejszą innowacją w budownictwie. Jego początki sięgają lat 70 ubiegłego wieku. Na dobre rozwinął się już w XXI wieku i obecnie wdrażany jest w wielu państwach na całym świecie. BIM można śmiało nazwać rewolucją nie tylko ze względu na przejście od tworzenia płaskich, dwuwymiarowych projektów do przestrzennych modeli 3D (choć już to samo w sobie jest niezaprzeczalną wartością). Istotą BIM jest stworzenie jednego, kompleksowego i zawsze aktualnego modelu, który zawiera w sobie obszerną bazę danych dotyczących budowli, która jest wykorzystywana przez wszystkie etapy jej życia (od koncepcji aż do wyburzenia).

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

W odróżnieniu do “tradycyjnego” projektowania, gdzie każda branża działa oddzielnie i jedynie korzysta z rozwiązań już wypracowanych przez poprzedników, w projektowaniu BIM od początku wszyscy aktywnie uczestniczą w powstawaniu projektu. Takie podejście pozwoliło na zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z przedstawicieli pięciu wydziałów Politechniki Warszawskiej – Architektury, Inżynierii Lądowej, Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego i Wydziału Zarządzania.

Dzięki pracy w takim zespole studenci mogli nie tylko pogłębić wiedzę na temat swojej branży, ale również poznać pracę projektantów z pozostałych dyscyplin. Nie bez znaczenia było zdobywanie doświadczenia w pracy zespołowej oraz wykorzystywanie możliwości organizacyjnych i technicznych w realizacji wspólnego celu.

TRZY PROJEKTY

Studenci utworzyli trzy wielobranżowe zespoły, które pracowały nad trzema projektami zlokalizowanymi na terenie centralnego Kampusu Politechniki Warszawskiej: Przejściem nad Trasą Łazienkowską, Kampusem Nowych Technologii oraz Centrum Kongresowym. W efekcie ich prac powstał pierwszy Międzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny BIM, który odniósł sukces w skali całej Politechniki Warszawskiej, a także został doceniony przez grono praktyków, licznie reprezentowanych podczas uroczystego zakończenia projektu. Finał odbył się w dniu 19 marca 2018 roku. Po przemówieniu Prorektora ds. Ogólnych PW, prof. dr hab. inż. Wojciecha Wawrzyńskiego, głos zabrali Dziekani zaangażowanych wydziałów PW. Następnie studenci zaprezentowali wyniki swojej pracy. Krótkie podsumowanie projektu w imieniu wszystkich koordynatorów przedstawił mgr inż. arch. Dariusz Hyc, po czym rozdano dyplomy i zaproszono do obejrzenia wystawy.

 WYSTAWA

Wystawa, której Głównym Patronem jest Europtima, znajduje się w Gmachu Nowym Technologicznym na I piętrze, obok Sekretariatu Wydziału Zarządzania. Wydział Zarządzania gości ekspozycję do dnia 28 kwietnia – później plansze powędrują na pozostałe wydziały uczestniczące w projekcie.

This page is also available in: English

Brak możliwości komentowania.