Wzmocnienie zespołu Inspektów Nadzoru

Sebastian Brasse posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, wykonawstwie oraz nadzorze. Wcześniej pracował w firmie PORR gdzie był koordynatorem robót sanitarnych przy budowie hotelu Intercontinental i uruchamianiu budynku TPSA przy ulicy Twardej. W EC Harris nadzorował i koordynował roboty sanitarne na budowie Multikina w Złotych Tarasach. Ostatnio w Hill’u…

Czytaj więcej

Wzmocnienie działu kontroli kosztów poprzez zatrudnienie nowego Cost Managera

Arkadiusz Narożnik posiada dyplom magistra inżyniera uzyskany na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na kierunku Konstrukcje Budowlane Inżynierskie. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej, kontroli kosztów, doradztwa technicznego przy projektach komercyjnych. Posiada również bardzo dobrą znajomość polskich procedur związanych z realizacją inwestycji począwszy od uzyskania pozwolenia…

Czytaj więcej

Zatrudnienie nowego Inspektora Nadzoru

Tomasz Sęczek, inżynier budowlany z uprawnieniami wykonawczymi i projektowymi, inspektor nadzoru. Pracował w firmach wykonawczych i projektowych następnie w EC Harris, Savant i Aecom. Posiada trzydziestoletnie doświadczenie budowlane nie tylko w nadzorach ale też jako kierownik projektu oraz uczestniczył w zespołach DD, zespołach monitoringów bankowych dla inwestycji biurowych, mieszkaniowych a…

Czytaj więcej