Ambasada Polski w Mińsku, Białoruś

Europtima Sp. z o.o. na zlecenie PRC Architekci została zaangażowana w prace nad budżetem inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budynek nowej siedziby Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej na Białorusi z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą. Budynek będzie posiadał 3 kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną oraz urządzenia techniczne na dachu. W rzeczywistości zespół…

Czytaj więcej

Wsparcie marketingu i rozwoju biznesu

Małgorzata Komosińska dołączyła do naszego zespołu w Warszawie 1 lutego 2014 roku na stanowisku marketing manager. Małgorzata ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu marketingu i zarządzania, a jej wcześniejsze doświadczenie zawodowe były związane z marketingiem, analizą rynku, negocjacjami i sprzedażą, włącznie z przygotowywaniem strategii sprzedażowych. Małgorzata będzie odpowiedzialna za…

Czytaj więcej

Zmiana w strukturach zarządzania firmą

Magdalena Gutowska została mianowana dyrektorem odpowiedzialnym za działania firmy w Polsce, ze szczególnym naciskiem na rozwój biznesu począwszy od 1 stycznia 2014 roku. Magdalena od ponad osiemnastu lat aktywnie działa na polskim rynku nieruchomości. Posiada tytuł magistra architektury, ukończyła podyplomowe studia w zakresie biznesu i zarządzania. Zdobyła również doświadczenie zawodowe…

Czytaj więcej

Wzmocnienie Działu Zarządzania Kosztami

Robert Serwach dołączył do naszego zespołu w Warszawie i wniósł szczegółową wiedzę na temat polskiego rynku budowlanego i aktualnego poziomu cenowego.  Robert jest doświadczonym inżynierem budownictwa z uprawnieniami, ukończył budownictwo na Politechnice Warszawskiej i Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Robert dołączył do…

Czytaj więcej