en English pl polski

Atrium Promenada Warszawa, Atrium Koszalin

Atrium-Promenada-web Termin realizacji: 2015

Lokalizacja: Warszawa, Koszalin

Klient: Atrium Poland Real Estate Management

Usługi: Raport techniczny Due Diligence

atrium-koszalin

Europtima została zaangażowana przez spółkę AERE –  właściciela obiektów handlowych Atrium Koszalin i Atrium Promenada do wykonania badania tych obiektów w celu ustalenia budżetu inwestycyjnego na okres 5 lat oraz dla potrzeb Banku-Kredytodawcy. Zlecenie polegało na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego obiektów, przegląd dokumentacji obiektów, oszacowanie kosztów ew. koniecznych remontów i napraw.

Comments are closed.

Privacy Policy | Site Map

Designed and hosted by InfoSer UK