Współpraca z Politechniką Warszawską

Na mocy porozumienia z dnia 12 marca 2018 Europtima nawiązała współpracę z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej w zakresie realizacji projektów edukacyjnych, promocji wiedzy i organizacji wydarzeń związanych z BIM (ang. Building Information Modeling ) w roku akademickim 2017/2018.

Współpraca z uczelnią obejmie między innymi udział w finalnej prezentacji Międzywydziałowego Projektu Interdyscyplinarnego BIM oraz patronat nad  wystawą prac studentów związanych z tym projektem na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

This page is also available in: English

Brak możliwości komentowania.